15 Tháng Tư 2024   Đăng Ký  Đăng Nhập
..:: TIN HOẠT ĐỘNG ::..
 
Xem tin bài

Sinh hoạt chuyên môn theo hướng NCBH năm học 2023-2024
04 Tháng Mười 2023 :: 8:17 SA :: 277 Views

Tăng cường SHCM theo hướng nghiên cứu bài học (NCBH) nhằm tạo cơ hội cho giáo viên được học tập lẫn nhau thông qua hoạt động cùng nhau xây dựng kế hoạch bài học, cùng nhau dự giờ, phân tích bài học, qua đó giúp giáo viên phát triển năng lực chuyên môn, kĩ năng giảng dạy, phát triển khả năng sáng tạo; đảm bảo cho tất cả học sinh có cơ hội tham gia thực sự vào quá trình học tập, giáo viên quan tâm đến khả năng học tập của từng học sinh.
Tổ HK1 Thời gian thực hiện bước dạy minh họa (14 giờ 00) HK2 Thời gian thực hiện bước dạy minh họa (14 giờ 00)
Toán-Tin Toán
Toán
Thứ 5 (12/10);
 
Thứ 5 (7/12)
Tin
Toán
Thứ 5 (25/01);
 
Thứ 5 (14/3)
Lí-Hóa-Sinh-CN
Hóa
Sinh-CN Sinh

Hóa
Văn-Sử-Địa-GDCD Văn
Địa
Văn
Sử-GDCD
Văn
NN-TD-GDQPAN Tiếng Anh
TD/GDTC
Tiếng Anh
GDQPAN
Tiếng Anh

 

 

Copyright by Trường THPT Số 2 An Nhơn-Bình Định | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin
Được cung cấp bởi: www.eportal.vn